Flexibiliteit en snelheid

Sloop 78 woningen wijk Orden Apeldoorn

Boverhoff heeft in Apeldoorn 78 woningen gesloopt in de wijk Orden te Apeldoorn ten behoeve van de geplande nieuwbouw. Naast de woningen behoorde de asbestsanering, slopen van alle bijgebouwen en het opschonen van verhardingen en groen tot de opdracht.

In het kader van flora en fauna zijn er vooruitlopend op de sloop zijn er gaten in de gevels gemaakt en zijn de dakgoten verwijderd en onklaar gemaakt. Dit om het nestelen van vogels en vleermuizen te voorkomen.

Door de inzet van een extra sloopkraan is het project binnen de gestelde uitvoeringstermijn naar tevredenheid afgerond.

Bekijk foto
Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op