Duurzaam denken en doen!

Recycling

Recycling op locatie

Boverhoff beschikt binnen het eigen materieelpark over mobiele puinbreekinstallaties die o.a. betonpuin, metselpuin en asfaltpuin breken en afzeven op gewenste korrelgroottes.

Gecertificeerd granulaat

De mobiele puinbreekinstallaties zijn gecertificeerd conform de beoordelingsrichtlijn NL-BSB en voldoen aan CE-markering. Dit houdt in dat Boverhoff recycling-granulaten produceert conform de milieueisen uit het Bouwstoffenbesluit en de civieltechnische eisen uit de standaard RAW-bepalingen. Door Boverhoff geproduceerd granulaat is dus gecertificeerd toepasbaar als recyclinggranulaat, bijvoorbeeld in de wegenbouw. Ook zijn onze betongranulaten toepasbaar als grindvervanger in de betonindustrie.

Duurzaam en kostenbesparend

Boverhoff beschikt zowel over bekken- als ook roterende-puinbreekinstallaties. Wij breken op locatie van herkomst en eigen sloopprojecten, waardoor een aanzienlijke kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Tevens wordt zwaar transport voor de afvoer van puin geminimaliseerd. Onze mobiele puinbreekinstallaties worden ook ingezet voor bijvoorbeeld: collega-aannemers, Rijkswaterstaat, provincies, recyclingbedrijven en de betonindustrie.

Wij voldoen aan alle gestelde eisen voor o.a. geluidsnormering en stofbestrijding. Hierdoor kunnen onze mobiele installaties op nagenoeg elke locatie worden ingezet!

Transport

Boverhoff beschikt over eigen container- en kippertransport. Alle (sloop)machines en overig materieel kunnen wij met eigen transport aan- en afvoeren. Hierdoor worden afstemmings- en coördinatieproblemen voorkomen. Vrijkomend afval bij sloopprojecten wordt in eigen containers en met eigen transport afgevoerd ter recycling.

Transport: een sterke schakel in het totaalpakket!

 

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op