Uw asbest- en sloopproject? Onze zorg!

Zorg en Welzijn

Het Nederlandse zorgstelsel verandert, de eisen aan gebouwen en ruimten zijn sterk gewijzigd en Nederland vergrijst. Deze en vele andere omstandigheden zorgen ervoor dat zorginstellingen, ziekenhuizen en andere zorglocaties hun gebouwen grondig moeten aanpassen of in zijn geheel slopen om ruimte te maken voor uw nieuwe zorgomgeving.

Wij ontzorgen u

Boverhoff heeft veel ervaring in het slopen en asbestsaneren van verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en andere zorglocaties. Wij streven ernaar om de zorginstellingen volledig te ontzorgen en zijn graag in een zo’n vroeg mogelijk stadium betrokken om alle facetten door te spreken en vrijblijvend advies te geven.

Minimale omgevingshinder

Bij zorginstellingen in het bijzonder is het belangrijk dat de werkzaamheden zonder trilling en overlast worden uitgevoerd, entrees en toegangen bereikbaar blijven en de werkzaamheden flexibel buiten de piekmomenten worden uitgevoerd.

Laat de sloop en sanering onze zorg zijn, zodat u zich volledig kan richten op uw zorgtaken.

 

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op