Tijdbesparend en lagere kosten

Uitplaatsen grond

Bij werkzaamheden in verontreinigde grond mag onder bepaalde voorwaarden grond tijdelijk worden uitgeplaatst. De grote voordelen hiervan ten opzichte van daadwerkelijk saneren is kostenbesparing, doorlooptijd, minder overlast en het niet hoeven leveren van nieuwe grond.

Tijdbesparing en minder kosten

Bij onder andere sloopprojecten heeft dit grote voordelen ten aanzien van de uitvoering en kostenbesparing. Voorwaarde is wel dat het een immobiele verontreiniging in landbodem betreft. Na de werkzaamheden wordt de tijdelijk uitgeplaatste grond in hetzelfde ontgravingsprofiel teruggeplaatst.

Noodzaak voor civieltechnische werkzaamheden

Het tijdelijk uitplaatsen is tevens noodzakelijk voor de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden zoals voor de aanleg, het onderhoud of de verwijdering van ondergrondse infrastructuur zoals kabels, leidingen, rioleringen, duikers, funderingen en vergelijkbare activiteiten in een geval van verontreiniging.

Benieuwd welke voordelen dit voor u kan hebben, neemt u dan contact met ons op.

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op