Asbest in bodem? Boverhoff lost dit kostenefficient voor u op

Asbest in bodem

Voorheen zijn veel wegen en paden verhard met asbestresten, tevens werd asbesthoudend materiaal veelvuldig gestort in stortgaten zowel bij bedrijven, als ook particulieren en agrarische opstallen.

Bodemsanering i.p.v. asbestsanering

Zodra asbest zich in de bodem bevind is er geen sprake meer van een asbestsanering conform bijlage XIIIA, maar van een bodemsanering. Indien u een verontreiniging van asbest in de bodem wilt laten verwijderen gebeurd dit conform het bodemsaneringscertificaat SIKB 7000.

Kostenefficiënte sanering

Boverhoff is gespecialiseerd in bodemsanering als ook het tijdelijk uitplaatsen van grond en volledig gecertificeerd conform het procescertificaat  SIKB 7000 Bodemsaneren en tijdelijk uitplaatsen grond. Deze certificering waarborgt een veilig en zorgvuldig werkproces conform alle wet- en regelgeving en is verplicht voor bedrijven die werken in of met (asbest) verontreinigde grond.

Boverhoff denkt graag vrijblijvend met u mee om de verontreiniging in de bodem zo snel en kostenefficiënt mogelijk op te lossen.

 

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op