De specialist voor het reinigen of opvullen van uw tank

Tankcleaning

Tankcleaning en sanering

Een tank reinigen is specialistisch werk en er zijn strikte regels voor het reinigen en verwijderen. Hierbij is de zorg voor veiligheid en milieu essentieel.  Een tank moet vaak eerst vrijgemaakt, geopend en leeggemaakt worden, om vervolgens gereinigd te worden. De sludge en afvalstoffen worden vervolgens opgevangen en getransporteerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Focus op minimaliseren overlast

Boverhoff verwijdert uw ondergrondse en/of bovengrondse tank(enpark) snel en professioneel. We ontmantelen of graven de tank(s) in zijn geheel uit en verschroten deze op een erkende locatie. Dit om voor u de overlast te minimaliseren en duur van het project zo kort mogelijk te houden. Na afloop van het project ontvangt u een opleveringsdossier met alle documenten, zodat u kunt aantonen dat er conform de wet- en regelgeving is gehandeld.

Uw tank opvullen: perfect alternatief

In sommige gevallen is de tank verwijderen niet altijd een optie, bijvoorbeeld indien de tank ligt onder een woning, oprit, fundering of boom. De ideale oplossing om dan uw tank te neutraliseren, is uw oude tank opvullen. Boverhoff reinigt uw tank grondig, en vult hem dan op met zand of schuim. De tank is op deze wijze veilig en is er geen kans meer op verontreiniging. In veel gevallen een even efficiënte methode als uw tank verwijderen. Nadat onze werkzaamheden zijn afgerond ontvangt u natuurlijk een opleveringsdossier met alle vereiste certificaten!

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op