Boverhoff midden in de samenleving

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord, circulair en duurzaam ondernemen zit Boverhoff al meer dan 30 jaar in de “genen”. Boverhoff was dan ook één van de eerste bedrijven met een mobiele breekinstallatie om vrijkomende afvalstromen duurzaam te hergebruiken. Daarnaast dragen wij  aanzienlijke bij aan maatschappelijke instanties en goede doelen, onder andere door sponsoring en giften.

Midden in de samenleving

Boverhoff is een landelijk opererend bedrijf met vele projecten en verschillende werkzaamheden en heeft hierdoor een belangrijke rol in de maatschappij. Boverhoff staat met haar werkzaamheden vaak aan het begin van een langdurig traject en forse ingreep in de (vertrouwde) omgeving van de belanghebbenden. Sinds de oprichting is Boverhoff zich hiervan bewust en hechten wij veel waarde aan goede communicatie met de mensen en bedrijven in de directe omgeving en haar opdrachtgevers, gecombineerd en met het minimaliseren van omgevingshinder.

Circulariteit en ketenintegratie

Milieu en maatschappij zijn altijd de rode draad geweest in onze bedrijfsvoering. Boverhoff heeft mede hierdoor haar aanzien verdiend onder onze relaties en in de markt. Als sloop- en recyclingbedrijf produceren we (secundaire) bouwstoffen uit de reststromen, om te voorkomen dat producten aan het einde van hun levenscyclus komen bij sloop. Boverhoff borgt deze manier van werken o.a. door de haar milieumanagementsysteem ISO-14001, CO2-prestatieladder, het betonconvenant en contracten met afnemers en verwerkers in het kader van hoogwaardig hergebruik (Ladder van Lansink).

Erkend leerbedrijf

Tevens is Boverhoff een erkend leerbedrijf dat diverse leerplekken beschikbaar stelt voor de om- en bijscholing tot sloopprofessionals. Enkele voorbeelden hiervan zijn de scholing tot betonboorder en de omscholing van metselaar tot calculator- en werkvoorbereider.

Lidmaatschappen

Boverhoff is aangesloten bij de volgende brancheverenigingen en instanties:

Logo duurzaam

 

 

 

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op