Zorgvuldig en kosteneffectief saneren

Asbestsanering

Asbest is voor ons géén probleem

Voorheen werd asbest veelvuldig toegepast in veel materialen en de bouw vanwege haar goede eigenschappen, echter het feit dat asbest kankerverwekkend is, is lange tijd niet erkend. Sinds 1993 is het toepassen van asbest verboden in Nederland, echter zijn er nog in zeer veel gebouwen en installaties asbesthoudende materialen aanwezig. Asbesthoudende materialen mogen alleen door een conform bijlage XIIIA (voorheen SC-530) erkend asbestverwijderingsbedrijf verwijdert worden.

Veilig en vakkundig

Op het moment dat u wilt slopen, verbouwen of uitsluitend het asbesthoudende materiaal wilt verwijderen, dan regelt Boverhoff dit vakkundig voor u. Als erkend asbestverwijderingsbedrijf start Boverhoff elk project met het opstellen van een gedetailleerd werk- en veiligheidsplan en werken wij volgens strenge protocollen. Ons team van speciaal opgeleide asbestsaneerders werkt onder het wakend oog van minimaal één ervaren DTA´er (Deskundig Toezichthouder Asbestsloop). Met de grootste zorg en conform alle vigerende wet- en regelgeving maken wij uw opstallen vrij van asbest of schermen het duurzaam af.

De oplossing voor elke type asbest

Onze divisie asbestsanering verwijdert asbest in sloopprojecten maar staat ook garant voor complexe (mutatie)asbestprojecten. Zo saneerden wij reeds asbest uit in bedrijf zijnde kaasfabrieken, defensiegebouwen, kantoorcomplexen, hotels, ziekenhuizen en de Nederlandse ambassade te Colombo in Sri Lanka.

Ons procescertificaat Procescertificaat asbestverwijdering garandeert tijdens een asbestsanering veiligheid voor mens en omgeving (én dus milieu).  Elke sanering start met een zorgvuldig opgesteld plan en eindigt met een asbestvrijgave door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op