...goed en gedegen vooronderzoek is cruciaal

Asbestinventarisatie

Voorafgaand aan het verwijderen van asbesthoudende materialen, dient een sloopmelding te worden aangevraagd. Voor het aanvragen van een sloopmelding moet u in de meeste gevallen een asbestinventarisatierapport indienen. Het asbestinventarisatierapport moet zijn opgesteld door een onafhankelijk en conform de SC-540 gecertificeerd bureau. Boverhoff verzorgt graag het gehele traject vanaf melding tot uitvoering voor u. Naast het ontzorgende aspect kunnen wij u asbestinventarisaties zeer concurrerent aanbieden, mede door de grote hoeveelheid inventarisaties die wij jaarlijks laten uitvoeren.

Er zijn drie soorten asbestinventarisaties welke, afhankelijk van uw wensen en werkzaamheden, kunnen worden uitgevoerd:

Het type A onderzoek:

voor het afbreken / demonteren / renoveren van een bouwwerk of object.

Bij dit type onderzoek wordt systematisch,  voor zover deze asbestbronnen direct waarneembaar zijn (met of zonder behulp van licht destructief onderzoek), alle waarneembare asbesthoudende en / of asbest besmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in het bouwwerk of object in kaart gebracht.

Type B onderzoek:

aanvullende asbestinventarisatie voorafgaand aan en / of tijdens bouwkundige sloop.

Voorafgaand aan de start van de fysieke sloop en/of demonatage van een bouwwerk of object wordt een type B onderzoek uitgevoerd. Dit houdt in dat er (zwaar) destructief onderzoek plaats vindt. Op basis van het vooronderzoek en bouwtekeningen en/of op basis van uitsluitingen uit het type A rapport aanwezige asbestbronnen worden (verborgen) asbesthoudende toepassingen in kaart gebracht. Dit onderzoek wordt gedaan door de deskundige inventariseerder asbest i.s.m. een gecertificeerde asbestverwijderaar (SC 530) of sloper (BRL SVMS 007). Dit onderzoek wordt ook uitgevoerd mocht er tijdens de sloop alsnog onverhoopt asbesthoudend materiaal worden aangetroffen.

Type G onderzoek:

inventarisatie van asbesthoudende materialen gericht op het gebruik van het gebouw.

Is een uitbreiding op een volledige asbestinventarisatie Type A. De uitbreiding bestaat uit een risicobeoordeling gericht op de gebruikssituatie en het opstellen van een asbestbeheersplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 2991. Eigenaren of beheerders van gebouwen kunnen vrijwillig opdracht geven tot dit type asbestinventarisatie.

De inventarisatierapporten mogen niet ouder zijn dan 3 jaar bij het doen van de sloopmelding en de uitvoering van de werkzaamheden.

Neem contact met ons op voor een passende offerte of meer informatie.

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op