Het produceren van secundaire bouwstoffen

Mobiel puinbreken

Boverhoff was ruim vijfentwintig jaar terug een van de eerste sloopbedrijven die beschikte over een mobiele puinbreker. Inmiddels beschikken wij over diverse mobiele brekers en zijn in staat om zowel menggranulaat als betongranulaat te produceren conform het NL BSB productcertificaat en het BRL 2506 productcertifcaat produceren meng- en betongranulaat. Tevens zijn wij in staat om hydraulische granulaten en grindvervangers te leveren.

De voordelen van het mobiel breken van het vrijkomende materiaal zijn:

  • duurzaam (hergebruik op locatie of voor nieuwbouw en wegen)
  • kostenefficient (opbrengsten granulaten verdisconteren)
  • minder transportbewegingen van vrachtwagens en schepen

Ook inzetbaar op uw project

Boverhoff zet haar mobiele brekers niet alleen in op eigen projecten, maar voert ook breekwerkzaamheden uit in opdracht van o.a. (wegen)bouwers, verwerkers en andere sloopaannemers. Voor meer informatie en tarieven neemt u vrijblijvend contact met ons op.

 

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op