Specifieke werkwijze met minimale omgevingshinder

Wooncorporatie

Uw organisatie heeft een eigen identiteit, eigen doelstellingen en eigen ambities. Maar bij alle corporaties staan haar huurders voorop. Dit houdt in dat u hoge eisen stelt aan uw aannemers inzake werkwijze en communicatie.

Ondersteunen van uw doelstellingen

Om uw doelstellingen, hetzij maatschappelijk of op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, te realiseren moet u vaak wijzigingen doorvoeren in uw woningaanbod en vastgoed. In veel gevallen is dan sloop, maar ook asbestsanering noodzakelijk. Boverhoff is, naast sloop- en (mutatie)asbestwerkzaamheden, in staat om de buurt te informeren en een dusdanige werkwijze te hanteren dat er minimale omgevingshinder is voor de omwonenden.

Volledig ontzorgt

Wij kunnen u ontzorgen door het doen van alle benodigde meldingen, het organiseren van informatieavonden, helpen met het ontwikkelen van communicatiemiddelen, het afstemmen van het verkeersplan en het coördineren en sturen van het vooronderzoek. Dit alles om  zorg te dragen voor een snelle uitvoering en minimale overlast voor uw huurders.

Duurzaam, circulair en kostenbesparend

Naast het ontzorgen is Boverhoff in staat om zeer duurzaam, circulair en kostenefficiënt te werken en wij adviseren u graag over (hoogwaardig)hergebruik van materialen, afzet van van circulaire materialen via onze circulaire hub en vrijkomend puin. Graag adviseren wij u ook over het bewerken en schoonmaken van vrijkomende materialen om toe te passen tijdens (groot) onderhoud of tijdens woningmutaties.

Boverhoff kan sinds haar oprichting veel wooncorporaties tot haar klantenkring rekenen, benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen neemt u dan contact met ons op.

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op