Verontreinigde grond? Wij saneren het vakkundig en kostenefficiënt

Bodemsanering

Effectieve sanering van bodemverontreining!

Als onderdeel van en gerelateerd aan sloopprojecten voeren wij bodemsaneringen uit, maar ook “losse” saneringen behoren tot onze kernactiviteiten. Kijkend naar de toekomstige bestemming van een locatie en het type verontreiniging, maakt Boverhoff de bodem geschikt voor het beoogd gebruik.

Altijd de beste saneringsstrategie

Een verontreiniging gecombineerd met het toekomstig gebruik biedt vaak de mogelijkheid tot meerdere varianten met een eigen aanpak en bijbehorende kosten. Naast lage kosten kijken wij samen met u ook naar aspecten als duurzaamheid, overlast en doorlooptijd. Op deze wijze bepalen wij samen met u wat de beste variant is.

Vervolgens verzorgen wij het gehele traject van melding, het opstellen van een plan van aanpak en de nazorg  en rapportage (“schoon grond verklaring”) na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wij beschikken over expertise in de volgende methoden van sanering:

  • conventionele sanering
  • sanering d.m.v. zeeftechnieken
  • in-situ technieken
  • aanbrengen van leeflagen
  • het tijdelijk uitplaatsen van grond (protocol 7004)

Mede door onze specialisatie, ervaring en certificering SIKB 7000 Bodemsaneren en tijdelijk uitplaatsen grond zijn wij in staat om elk project middels maatwerk snel en efficient uit te voeren.

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op