ISO 14001 milieumanagementsysteem "Het integraal beheersen en minimaliseren van milieuaspecten"

Milieumanagementcertificaat ISO 14001 voor Boverhoff

Boverhoff, heeft onlangs het ISO 14001 milieucertificaat behaald. Dit certificaat geeft aan dat Boverhoff een milieumanagementsysteem hanteert, dat voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO).

Daarmee is één van de doelstellingen behaald welke zijn vastgelegd in het  MVO beleid van Boverhoff. Het behalen van het certificaat is een uitstekende manier voor Boverhoff om te laten zien dat wij ons bewust zijn van onze rol in de maatschappij en veel en structureel aandacht besteden aan het onderwerp milieu in onze bedrijfsvoering.

ISO 14001

ISO 14001 is één van de normen van de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten in het bedrijfsleven en te certificeren. Bedrijven die dit milieumanagementsysteem hanteren, hebben milieudoelstellingen integraal verweven in de bedrijfsvoering. Het managementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op het milieu. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op