Subsidie Asbestverwijdering Asbestdaken 2016-2019

Subsidie Asbestverwijdering Asbestdaken 2016-2019

Per 1 januari 2016 is de nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken ingegaan. Deze regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling voor 2016 is door de overheid een bedrag van € 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Hieronder willen wij u informeren  over de voorwaarden en onze werkwijze rondom deze subsidieregeling.

 Voorwaarden subsidie asbestverwijdering

Voor de subsidie asbestverwijdering 2016-2019 gelden de volgende voorwaarden:

 • Het dak moet groter zijn dan 35 m2.
 • Het is niet verplicht om een gehele renovatie uit te voeren of zonnepanelen terug te plaatsen.
 • De subsidie moet aangevraagd zijn binnen 6 maanden na de verwijdering van het asbest.
 • Om te profiteren van deze subsidie moet de asbest tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 verwijderd zijn door een gecertificeerd bedrijf.
 • De subsidie per adres bedraagt maximaal € 25.000,-.
 • Na het indienen van de subsidieaanvraag ontvangt u binnen 13 weken een bericht. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
 • Zodra het subsidieplafond is bereikt (voor 2016 is dat € 10 miljoen euro), schuift de ontvangstdatum van uw aanvraag op naar 1 januari van het volgende jaar. Dit geldt niet voor 2019.
 • De factuur van het verwijderen van de asbest wordt door u voldaan.
 • De subsidie wordt uitgekeerd op uw bankrekening.

 Werkwijze bij het aanvragen van de subsidie

De uiteindelijk subsidieaanvraag dient door u zelf te worden uitgevoerd. Echter om de subsidie te incasseren, kan Boverhoff de navolgende verplichte stappen voor u verzorgen:

 • De melding aan het LAVS (Landelijk Asbestverwijderingssysteem) wordt door Boverhoff verzorgd.
 • Na registratie in het LAVS-systeem kan er opdracht gegeven worden voor de inventarisatie.
 • Na de inventarisatie en sloopmelding, wordt het asbest verwijderd, dit wordt op datum geregistreerd in het LAVS systeem.
 • Na het verwijderen en vrijgave door een erkend laboratorium worden de vrijgave(s) en stortbon(nen) van het asbest ingevoerd in het LAVS-systeem.
 • Na de oplevering ontvangt u de factuur. Op de factuur staan alle vereiste gegevens die nodig is om de subsidie te kunnen incasseren.

 Heeft u verder nog vragen?

Als gecertificeerd asbestverwijderaar kan Boverhoff het gehele traject voor u verzorgen. Heeft u vragen of de subsidie? Neemt u dan contact met ons op via info@boverhoff.nl of bel 0578 – 693136.

Op de website van de Rijksoverheid (klik hier) en LAVS (klik hier) vindt u meer informatie en details over asbestverwijdering en de subsidie.

 

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op