Complete sanering en totaalsloop, inclusief het trekken van ruim 1500 heipalen

Sloop zuivelfabriek Groningen

Aan de Scandinaviëweg in Groningen is door Boverhoff de ontmanteling, asbestsanering en totaalsloop uitgevoerd van de voormalige Friesche Vlag fabriek. Het werk omvatte de totaalsloop van ruim 65.000 m2 B.V.O. alsmede een omvangrijke asbestsanering.

Boverhoff heeft het gehele terrein van 6 hectare bouwrijp opgeleverd en heeft daarvoor onder andere ruim 1500 heipalen met lengtes tussen de 15 en 23 meter volledig getrokken. Het vrijkomende puin is op locatie gebroken tot gecertificeerd granulaat.

Door de inzet van onze vakmensen, 10 sloopkranen en overig materieel is het gelukt het project binnen de korte uitvoeringstermijn naar volle tevredenheid van de opdrachtgever op te leveren.

Bekijk foto

 

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op