Boverhoff, altijd de beste oplossing

Aankoop panden

Heeft u een fabrieksterrein, centrale of installatie die buiten gebruik is geraakt? Dan gaat Boverhoff graag met u in gesprek.

Samen met u bepalen wij de beste werkwijze en plan van aanpak om binnen het gewenste tijdspad de locatie gereed te maken voor de nieuwe bestemming. Met u bekijken we niet alleen de slooptechnische kant van verhaal, maar ook hoe voor u het beste financiële en meest duurzame resultaat behaald kan worden.  Zelfs als dit betekend dat Boverhoff de opstallen inclusief bijbehorende grond moet aankopen.

Een mooi voorbeeld van project inzake aankoop van een terrein met opstallen en installaties is dat van de papierfabriek in Wapenveld. Boverhoff heeft het terrein aangekocht inclusief opstallen, warmte-krachtcentrale en bijbehorende rioolwaterzuivering. Vervolgens is de warmte-krachtcentrale en het complete condensorgebouw zorgvuldig gedemonteerd, gelabeld en verpakt en vervolgens verkocht en getransporteerd. In Portugal is de warmte-krachtcentrale met condensorgebouw opnieuw opgebouwd. De overige opstallen worden duurzaam gesloopt en het vrijkomende puin is op locatie gebroken.

aangekochte locatie en warmtekrachtcentrale

Bovenaanzicht sloop aangekochte locatie en warmte-krachtcentrale

Neemt u contact op voor meer informatie.

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op