Specialistische sloop stadshart Zwolle

Precisiesloop stadshart Zwolle

Na een jarenlange leegstand en nadat herontwikkeling niet mogelijk bleek, is besloten een fors aantal panden in het stadshart van Zwolle te laten slopen door Boverhoff. Er is gestart met een omvangrijke asbestsanering  en het inpandig demonteren van de panden. Vervolgens zijn de benodigde boor- en zaagwerkzaamheden uitgevoerd om de panden “los te zetten”, dit om zorgvuldig slopen mogelijk te maken en trillingoverbrenging te minimaliseren. Aansluitend is gestart met de machinale sloop met een High-Reach kraan.

Bijzonder aspect van deze sloop is de locatie in het stadshart van Zwolle, met de te handhaven naastgelegen 16e tot 19e eeuwse panden. Risicofactoren als schade aan belendingen, stof, trilling, verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van omliggende winkels, terrassen  en woningen dienden volledig beheerst te worden. Door de centrale ligging werd het werkterrein wekelijks tijdens de markt ingekort, alsook tijdens de kermis. Om overlast te voorkomen voor de omliggende horeca en omwonenden zijn speciale nevelinstallaties ontworpen aan de gevels en op de hekwerken.

Het oude stadsarchief is gehandhaafd en inpandig gesloopt (groene arcering). Daarnaast zijn delen van de oude kelders / funderingen gehandhaafd, waaronder 15e eeuws kruisgewelven. Deze gebouwdelen worden opgenomen in de te realiseren nieuwbouw.

Bekijk foto
Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op