Landelijke topreferentie van onze innovatieve kracht!

Sloop 4 torens en 80.000 m2 B.V.O.

Boverhoff Sloopwerken is op basis van het plan van aanpak, duurzaamheid en prijs gekozen als aannemer voor de sloop van het zeer omvangrijke IBG / DUO kantorencomplex. Dit complex bestaat uit o.a. vier ruim 65 meter hoge torens en “laagbouw” van 3 tot 5 bouwlagen, totaal ruim 80.000 m2 B.V.O..

Eén van de doorslaggevende redenen voor gunning is de speciaal voor dit project uitgedachte werkwijze middels de top-down ook wel bekend als de Japanse sloopmethode. Doordat de te slopen toren op slechts 6 meter van de nieuwbouw stond, was slopen met onze High Reach kraan niet secuur genoeg. Samen met onze constructeur hebben wij een ponton gebouwd en een speciale sloopkraan ontwikkelt om het project op een veilige en gecontroleerde manier uit te voeren en met minimale overlast.

Naast de technische uitdagingen en het feit dat het project zonder schades en overlast is uitgevoerd, was er grote aandacht voor een duurzame uitvoering.

Alle vrijkomende betonpuin binnen het sloopproject is direct bij start van de sloop gescheiden van de overige steenachtige afvalstoffen.
Door deze specifieke duurzame sloopmethode is het vrijkomende betonpuin afgevoerd in het kader het Europese C2CA project: ‘Advanced Technologies for the Production of Cement and Clean Aggregates from CD-Waste’

Bekijk foto

Bij dit internationale project zijn vier wereldspelers op het gebied van cement en grondstoffen en vijf universiteiten betrokken. Iedere partner levert vanuit zijn expertise een bijdrage aan de kennis over de eigenschappen van betononderdelen. De onderzoeksbijdragen van de universiteiten varieert van milieuaspecten tot de kwaliteit van betononderdelen. De universiteiten in Patras en Barcelona doen bijvoorbeeld simulaties met de benodigde fysische onderzoeksmodellen voor dit project.

Toeleveranciers voor de grond-, weg-, water- en betonbouw en Strukton demonstreren de nieuwe technologieën in een groot bouwproject in Groningen. Terwijl cementproducenten het hergebruik van de cementsteen onderzoeken.

Boverhoff heeft de engineering van de sloop zodanig opgesteld dat het vrijkomende betonpuin geschikt is gemaakt voor het ontwikkelen van nieuwe technieken voor het mogelijk maken van hoogwaardig hergebruik van betongranulaat en cement in nieuw beton. Zeker voor het hergebruiken van cement uit ‘sloop’ beton is dit een Europese primeur!

Na de sloop zal een grote ondergrondse parkeergarage gerealiseerd worden met hierboven een stadspark.

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op