Ruim 84.000 m2 B.V.O. Boverhoff in het nieuws

Nieuws

Timelapse sloop Ziekenhuis De Weezenlanden Zwolle

Prachtige timelapse video van de sloopwerkzaamheden en het bouwrijp maken van het vm. ziekenhuisterrein De Weezenlanden

Lees meer

Duurzaam hergebruik bitumen

In samenwerking met Roof2Roof heeft Boverhoff het afgelopen jaar ruim 628.000 kg aan bitumen gescheiden en duurzaam gerecycled. Hiermee is o.a. ruim 400.000 kg CO2 bespaart. Ook voor dit jaar hebben wij deze succesvolle samenwerking voortgezet (klik hier voor het certificaat) Dit is een van de vele manieren waarmee Boverhoff maximale...

Lees meer

Sloop vm. Wasserijlocatie te Voorburg

Boverhoff heeft de sloop van het vm. Initial Hokatex terrein in Voorburg gegund gekregen. Deze bedrijfslocatie is gelegen in een mooie woonwijk en de locatie zal dan ook herontwikkeld worden ten behoeve van woningbouw. De sloop omvat de totaalsloop van een kantoorgebouw en twee grote wasserijgebouwen inclusief bouwgebouwen, totaal ruim...

Lees meer

Gunning sloop flat Vianen

Boverhoff heeft de totaalsloop van de zeven verdiepingen tellende flat “Goudhaver” in Vianen gegund gekregen. De gunning is tot stand gekomen op basis van onze inschrijving en plan van aanpak. De door Boverhoff voorgestelde specifieke werkwijze is doorslaggevend door de situering van de flat (omliggende school, flats, etc.) en de...

Lees meer

De slooplocatie als trainingslocatie

Boverhoff stelt haar sloopprojecten met grote regelmaat beschikbaar aan verschillende hulp- en dienstverlenende instanties en stichtingen. Zo houden defensie en marechaussee oefeningen in leegstaande flats en zorgcomplexen, oefent politie op het forceren van deuren en het verrichten van arrestaties en houdt de brandweer oefeningen en traint met hoogwerkers. Tevens...

Lees meer
Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op