Duurzaam hergebruik beton

Opbreken Van Harinxmaweg en mobiel breken vrijkomend beton

Tijdens de sloop van de Van Harinxmaweg gelegen tussen Gariperhoeke en Burgum kwam, toen het asfalt werd verwijderd, de oude betonweg aan het licht. De weg is opgebroken en in verschillende stromen gescheiden. De oude betonweg wordt op locatie gebroken tot een betongranulaat dat zal worden hergebruikt als fundatiemateriaal voor de nieuwe weg tussen Nijegea en Sumar.

Een mooi voorbeeld van duurzaam hergebruik.

Foto’s: Anne de Boer (Waldnet.nl)

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op