Een duurzame betonketen bereik je samen

Boverhoff tekent Betonconvenant

Boverhoff is lid van het CODIN (Contactnetwerk Duurzame Innovatie Noord Nederland). Vanuit het CODIN is Boverhoff samen met de stad-Groningse bouwwereld, lokale recyclingbedrijven en de gemeente sinds 2010 verenigd in het Betonketenoverleg Groningen. Het doel is een milieuvriendelijkere betonketen, en het vinden van nieuwe manieren van ketenverduurzaming. Dat heeft een innovatieve werkwijze opgeleverd die inmiddels in 7 andere gemeenten is overgenomen.

De samenwerking is tot stand gekomen, omdat sloopbeton één van de grootste retourstromen in Nederland is. Het gaat om circa 1000 kg per inwoner per jaar. In de gemeente Groningen werd sloopbeton tot medio 2012 gebruikt als fundamentmateriaal onder asfaltwegen. Dat is hergebruik, maar het vermindert de grindinvoer in de gemeente niet en heeft dus geen effect op de aantasting, uitputting en vervuiling die het gevolg zijn van grindwinning. Voor een positief milieueffect en een gesloten keten is dat niet voldoende. Sloopmateriaal moet juist in dezelfde toepassing kunnen terugkeren, dus in gebouwen en bruggen dit gaan wij nu als betonketen verder doorvoeren en perfectioneren.

Deze verduurzaming past volledig binnen de filosofie van Boverhoff  en heeft het convenant ondertekened om zodoende samen via intensieve ketensamenwerking en  positieve publiciteit, een echte stap verder te komen tot een nog duurzamere betonketen.

Ondertekening betonconvenant

 

Interesse gewekt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek Neem contact op